Otwarta Forma powstała w 2013 roku. Stawiamy na jakość naszych usług, współpracując z Klientem od momentu planowania wykonania, poprzez realizację, na usługach serwisowych skończywszy. Najważniejsza dla nas jest satysfakcja Klienta z powierzonych nam zadań.

Współpracujemy z wieloma Artystami, co pozwala nam na wykonywanie wszelkich zleceń.

© 2013. Otwarta Forma Edyta Siemieniuk. Wszystkie prawa zastrzeżone.